Efterløn – Hvad skal jeg vide og historien bag

Loven om efterløn det vedtaget den 10. november 1978. Med efterlønnen fik medlemmerne af a-kasserne i aldersgruppen 60-66 år ret at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før de var nået til pensionsalderen hvis de kunne leve op til en række krav. Et af disse krav var personer i den aldersgruppe skulle være medlem af en a-kasse som var statsanerkendt. Grunden til at efterlønnen blev indført, var på den ene side et socialpolitisk førtidspensions forslag og på den anden side et forsøg på at nedbringe den høje arbejdsløshed blandt de unge.