Børnepenge – Hvad skal jeg vide og historien bag

Børnepengene blev oprindeligt aftalt i Rio Bravo-forliget den 24. oktober 1983, hvor den daværende statsminister Poul Schlüter indgik aftalen med Fremskridtspartiet, mod de til gengæld støttede finanslovsforslaget for 1984. Før checken blev indført, fik børnefamilierne et skattefradrag der var baseret på hvor mange hjemmeboende børn de havde under 18 år. I 1984 blev de første børnepenge udbetalt. Beløbet var 800 kr. per barn per år og i 1987 blev der udbetalt børnepenge til alle børn under 18 år som har hjemsted i Danmark. Siden 1990 er beløbet der udbetales været afhængig af barnets alder. Ydelsen er også kendt som børnefamilieydelse og har historisk set været indkomst neutral. Det vil sige, at ydelsen er den samme for alle uanset indkomsten. Det blev ændret i 2014, hvor der blev indført en atrapninsgrænse. Atrapninsgrænsen er den samme som topskattegrænsen og børne og ungeydelse nedsættes med 2% af beløbet ud over grænsen.