Børnebidrag – Hvad skal jeg vide og historien bag

Børnebidrag er et bidrag som betales af den ene af forældrene, hvis de bliver separeret eller skilt. Hvem der skal betale børnebidraget som ofte også omtales som tvangsbidrag eller normalbidrag, er den forælder som barnet ikke bor ved. Begge forældre har forsørgerpligt overfor barnet og hvis de bliver separeret eller skilt, skal denne forsørgerpligt holdes vedlige. Hvis det er muligt, kan der laves en fælles aftale om hvad der skal betales. I de tilfælde hvor forældrene ikke kan nå til enig om beløbet vil Familieretshuset gå ind og bestemme og fastsætte et beløb. Allerede i 1763 kunne en far til et barn blive pålagt at betale det som dengang hed alimentationsbidrag. Dog kun indtil barnet var 10 år gammel og i 1888 indførtes der en lov som gjorde at moderen til barnet kunne få betalt børnepenge fra det offentlige, hvis faderen til barnet var ude af i stand til at betale. I dag er det Familieretshuset som står for afgørelser i sager om børnebidrag. Før dem var det Statsforvaltningen som varetog disse sager. I forbindelse med omstruktureringer i det offentlige, blev Statsforvaltningen nedlagt og omdannet til Familieretshuset.