Blog

Hvilken hastighed har du behov for?

Netflix HD kvalitet 5 Mbit.

Netflix 4K kvalitet 25 Mbit.

Apple TV HD kvalitet 8 Mbit.

TV2 Play 5 Mbit.

Viaplay SD kvalitet 3 Mbit.

Viaplay HD kvalitet 10 Mbit.

Viafree 2 Mbit.

Discovery+ 5 Mbit.

Disney+ HD 5 Mbit

Disney+ 4K 25 Mbit.

HBO Nordic 8 Mbit.

C More 5 Mbit.

YouTube 4K 20 Mbps

YouTube HD 1080p 5 Mbit.

YouTube HD 720p 2.5 Mbit.

YouTube SD 480p 1.1 Mbit.

YouTube SD 360p 0.7 Mbit.

Amazon Prime Video SD kvalitet 1 Mbit.

Amazon Prime Video HD kvalitet 5 Mbit.

Amazon Prime Video 4K 15 Mbit.

DR TV 2 Mbit.

hayu 3 Mbit.

Eurosport Player 5 Mbit.

Min Bio 1 Mbit

Filmstriben 10 Mbit.

SF Kids Play

Spotify 0,32 Mbit.

Apple Music 0,256 Mbit.

YouTube Music 0,32 Mbit.

Tidal Premium 0,32 Mbit.

Tidal HiFi 1,41 Mbit.

Amazon Music Unlimited 0,5 Mbit.

Deezer Premium+ 0,32 Mbit.

Deezer Elite 5 Mbit.

Online Gaming 10 til 80 Mbit.

Efterløn – Hvad skal jeg vide og historien bag

Loven om efterløn det vedtaget den 10. november 1978. Med efterlønnen fik medlemmerne af a-kasserne i aldersgruppen 60-66 år ret at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før de var nået til pensionsalderen hvis de kunne leve op til en række krav. Et af disse krav var personer i den aldersgruppe skulle være medlem af en a-kasse som var statsanerkendt. Grunden til at efterlønnen blev indført, var på den ene side et socialpolitisk førtidspensions forslag og på den anden side et forsøg på at nedbringe den høje arbejdsløshed blandt de unge.

Børnepenge – Hvad skal jeg vide og historien bag

Børnepengene blev oprindeligt aftalt i Rio Bravo-forliget den 24. oktober 1983, hvor den daværende statsminister Poul Schlüter indgik aftalen med Fremskridtspartiet, mod de til gengæld støttede finanslovsforslaget for 1984. Før checken blev indført, fik børnefamilierne et skattefradrag der var baseret på hvor mange hjemmeboende børn de havde under 18 år. I 1984 blev de første børnepenge udbetalt. Beløbet var 800 kr. per barn per år og i 1987 blev der udbetalt børnepenge til alle børn under 18 år som har hjemsted i Danmark. Siden 1990 er beløbet der udbetales været afhængig af barnets alder. Ydelsen er også kendt som børnefamilieydelse og har historisk set været indkomst neutral. Det vil sige, at ydelsen er den samme for alle uanset indkomsten. Det blev ændret i 2014, hvor der blev indført en atrapninsgrænse. Atrapninsgrænsen er den samme som topskattegrænsen og børne og ungeydelse nedsættes med 2% af beløbet ud over grænsen.

Børnebidrag – Hvad skal jeg vide og historien bag

Børnebidrag er et bidrag som betales af den ene af forældrene, hvis de bliver separeret eller skilt. Hvem der skal betale børnebidraget som ofte også omtales som tvangsbidrag eller normalbidrag, er den forælder som barnet ikke bor ved. Begge forældre har forsørgerpligt overfor barnet og hvis de bliver separeret eller skilt, skal denne forsørgerpligt holdes vedlige. Hvis det er muligt, kan der laves en fælles aftale om hvad der skal betales. I de tilfælde hvor forældrene ikke kan nå til enig om beløbet vil Familieretshuset gå ind og bestemme og fastsætte et beløb. Allerede i 1763 kunne en far til et barn blive pålagt at betale det som dengang hed alimentationsbidrag. Dog kun indtil barnet var 10 år gammel og i 1888 indførtes der en lov som gjorde at moderen til barnet kunne få betalt børnepenge fra det offentlige, hvis faderen til barnet var ude af i stand til at betale. I dag er det Familieretshuset som står for afgørelser i sager om børnebidrag. Før dem var det Statsforvaltningen som varetog disse sager. I forbindelse med omstruktureringer i det offentlige, blev Statsforvaltningen nedlagt og omdannet til Familieretshuset.

Boligstøtte – Hvad skal jeg vide og historien bag

Boligstøtten blev indført i 1966 i forbindelse med Boligforliget. Støtten var oprindelig indført for at få beboer i de dårlige huse som ikke levede op datidens standarder til at flytte ind i de nybyggede boliger og moderne lejligheder som blev bygget i stor stil i 1960’erne. Da disse lejligheder var en del dyre end de huse de boede i før, indførtes boligstøtten i 1966 i forbindelse med Boligforliget. Du kan få din støtte udbetalt fra den dag du flytter ind hvis du søger indenfor en måned. Husk at det kan tage op til 13 uger før din ansøgning om boligstøtte er behandlet og godkendt. Trods for dette får du udbetalt boligstøtten fra den dag du har ansøgt fra. Der er 6 overordnet faktorer som afgøre hvor meget du kan få udbetalt som er følgende: 1. Boligens størrelse. 2. Huslejen. 3. Hvad er din løn. 4. Skal du betale for forbrug og eller vedligeholdelse. 5. Har du en formue. 6. Er du pensionist. Ansøgningen om at modtage boligstøtte foretages på Borger.dk og ansøgningen behandles og ligeledes udbetales af Udbetaling Danmark.

Barselsdagpenge – Hvad skal jeg vide og historien bag

Det vi i dag kender som barselsdagpenge startede i 1901 hvor den første lov om barselsorlov blev vedtaget af Folketinget. Loven var en del af Fabriksloven som gav kvinderne ret til 4 ugers barselshvile. Problemet var at kvinderne ikke brugte den på grund af der var ingen ret til lønkompensation. Det vil sige at de kvinder som loven var tiltænkt, ikke brugte den, simpelthen fordi, de havde ikke råd til at miste deres løn  under deres barselsorlov. I ganske få situationer og omstændigheder kunne der ansøges om fattighjælp, men at ansøg om fattighjælp var forbundet med en stort skam. Først da LO i 1909 lavede en undersøgelse omkring hvordan denne her lov egentlig blev brugt, gik det op for offentligheden at loven var nødt til at blive ændret. Problemet med den nye lov, var at den kun galt 10 procent af kvinder på arbejdsmarked. En revision af lov i 1913 gjorde at en større andel af kvinderne på  arbejdsmarked blev omfattet af loven. Dog først i 1914 fik medlemmerne af arbejdsløshedskasse ret til at modtage barselsdagpenge 4 uger efter fødslen. Dette galt alle medlemmerne af de statsanerkendte arbejdsløshedskasser. Fordelen for  kvinderne ved den nye lov var at kvinder som arbejdede i erhverv som ikke var blevet beskrevet i fabriksloven nu også kunne modtage barselsdagpenge hvis de var medlem af en statsanerkendt arbejdsløs a-kasse. Igennem de næste mange år blev loven ændret utallige gange og først i 1960 blev alle kvindelige lønmodtager sikret 14 ugers barselsorlov med dagpenge. Det skete efter fagbevægelsen havde presset på i flere i år for at få Folketinget til at lave en lov som galt alle kvinderne på arbejdsmarkedet uanset deres erhverv eller om de arbejdede for det private eller det offentlige. 

ATP udbetaling – Hvad skal jeg vide og historien bag

ATP som er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, er en livsvarig pension, som udbetales som supplement til folkepensionen. Statsministeren Jens Otto Krag indførte i 1964 sammen med et næsten enigt folketing loven om ATP ordningen. Alle lønmodtager som er fyldt 16 år og som arbejder minimum 9 timer om ugen betaler til ATP. Det samme gør sig gældende for for arbejdsløse, modtager af kontanthjælp og sygedagpenge. Reglen er, at du selv betaler ⅓ af beløbet og de resterende ⅔ betaler din arbejdsgiver og det er din arbejdsgiver som er ansvarlig for at indbetale beløbet til ATP. Du vil modtage din udbetaling fra ATP fra den dag du går på pension og så længe du lever. Det er også en mulighed at modtage din udbetaling fra ATP som et engangsbeløb. Om du får udbetalt dine ATP penge som et engangsbeløb eller som en fast månedlig ydelse resten af dit liv, afhænger af din årlige ATP indbetaling er over eller under 2.800 kr. før skat. Er den under 2800 kr. før skat vil du få pengene udbetalt som et engangsbeløb. Hvis den derimod er over 2.800 kr. før skat, vil du få dem udbetalt som en fast månedlig betaling resten af dit liv.